Cookiebeleid

COOKIE POLICY WE-DO-SIGN

We-do-Sign C.V. maakt op de website we-do-sign.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en uw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

U kunt cookies altijd zelf van uw computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in uw browser (de Help functie in uw browser kan u hierbij helpen). Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Functionele en niet-functionele cookies

Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website verder te verbeteren. Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra u uw internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek op uw computer bewaard.

Functionele cookies worden onder meer gebruikt om:

uw inloggegevens te onthouden
de veiligheid van uw inloggegevens te waarborgen
de eenduidigheid in de vormgeving van de website te waarborgen

Niet-functionele (analyse) cookies worden onder meer gebruikt om:

te meten hoeveel bezoekers de website heeft
vast te stellen hoe de bezoekers we-do-sign.nl gebruiken
de prestaties van de website te verbeteren
uw gebruikerservaring op de website te verbeteren
het u mogelijk te maken om content te delen of te ‘liken’ op social media

We-do-Sign C.V. gebruikt hiervoor momenteel en exclusief:

Google Analytics

Meer informatie over de cookies en de cookiewetgeving kunt u vinden op www.youronlinechoices.eu.

Bijwerken Cookie policy

Deze Cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Cookie policy en Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Cookie policy en Privacy policy.

december 2015